Úřední deska

Pozvánka na zasedání OZ dne 27.4.2017Pozvánka na OZ.docx (13345)

 

Závěrečný účet EKOSO Trhový Štěpánov    Závěrečný účet 2016.pdf (663464)3 ZPRÁVA.pdf (4492484)5 FIN 2016.pdf (56047) Zveřejněno: 12.4.2017

 

Usnesení o odročení dražby v Lokti  Usnesení o odročení elektronické dražby.pdf (161592) Zveřejněno: 7.4.2017

 

Návrh na zveřejnění směny pozemku v Lokti   Loket069.pdf (141446)  Zveřejněno  27.3.2017

 

Návrh na zveřejnění směny pozemku v Lokti  Loket068.pdf (140680) Zveřejněno : 27.3.2017

 

Výběrové řízení na prodej pozemku v kat.úz. Němčice.ČJ - UZSVM_SBN_1563_2017-SBNM(1).pdf (129713)Oznámení o VŘ s aukcí.tif (430075)Mapa.tif (594706) Zveřejněno :  17.3.2017

 

Pozvánka na zasedání OZ dne 23.3.2017  Pozvánka na OZ.docx (13127)

 

Dražební vyhláška    Usnesení o nařízení dražebního jednání.pdf (202524)  Zveřejněno :21.2.2017

 

Nařízení státní veterinární správy. Mimořádná opatření k výskytu vysoce patogenní aviární influenzi v kat.úz. Blažejovice.Loket048.pdf (1320633)

Zveřejněno 9.2.2017.

 

Rozpočtový výhled Obce Loket  Loket046.pdf (792173)

 

Vypnutí el.energieLoket044.pdf (200042)

 

Návrh změny územního plánu č.7. Loket043.pdf (230509)  Zveřejněno 1.2.2017

 

Návrh změny územního plánu č.7.Loket036.pdf (453965) Zveřejněno: 24.1.2017

 

Veřejná vyhláška rozhodnutí zařazení komunikací Loket016.pdf (1826279) zveřejněno 2.1.2017

 

Výpis ze zasedání OZ 18.12.2016zapis oz 082016doc.docx (23088)

 

Pasport komunikací Zahájení řízení Loket.doc (34816)Loket_část1.pdf (3366902)Loket_část2.pdf (2200341)

Zveřejněno 14. 12. 2016

 

Pozvánka na zasedání OZ 18.12.2016Pozvánka na OZ.docx (13162)

 

Zadání územního plánu Loket Loket - zadání upravené.pdf (180721)

Zveřejněno: 16. 11. 2016

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - VZMR.pdf (150792)

Zveřejněno: 16. 11. 2016

 

Oznámení o prodloužení uzavírky silnice č. II/150 Oznám.zahájení_řízení_-_prodloužení_uzavírky.pdf (555410)

 

ÚZSVM dohledání vlastníkůČJ - UZSVM_SBN_4311_2016-SBNH(1).pdf (125500) Loket.xlsx (27310)

 

Územní plán Obce Loket   Městský úřad Vlašim.docx (54619)  Zveřejněno :7.9.2016

 

Uzavírka komunikace II/150 v Lokti  loket033.pdf (706040)

 

Přerušení dodávky el.energie dne 15.9.2016 Němčice Kačerov  loket029.pdf (178641)

 

Přerušení dodávky el.energie. Bezděkov,Radíkovice Všebořice 14.9.2016loket028.pdf (178235)

 

Záměr prodeje pozemků v Lokti  loket027.pdf (509474) Zveřejněno : 23.8.2016

 

Digitalizace kat.úz. Všebořice Všebořice 1.pdf (290869),Všebořice 2.pdf (214406),Všebořice 3.pdf (251830)

 

Výzva k podání nabídky na akci " Protipovodňové opatření na Loketském potoce" Výzva 2016 potok.pdf (389732)

Zveřejněno 27.7.2016

 

Výzva k podání nabídky na akci "Víceúčelový dům Všebořice"Výzva 2016 dům.pdf (390392)

Zveřejněno 27.7.2016

 

Návrh na pronájem objektu prodejny ve Všebořicích  loket011.pdf (140692)

Zveřejněno: 30.6.2016

 

Návrh na pronájem objektu prodejny v Lokti  loket010.pdf (140312)

Zveřejněno: 30.6.2016

 

Digitalizace Všebořice vyvěšení   43769403010_201_OO42015_obecna1a.pdf (290869) 43769403010_201_OO42015_obecna1b.pdf (214406)  43769403010_201_OO42015_obecna1c.pdf (251830)

 

Rozhodnutí MěÚ Vlašim. Stanovení Objízdné trasy ve věci úplné uzavírky silnice II/150 most přes Želivku.  rozhodnutí_o_uzavírce.pdf (578603)

 

Uzavírka mostu přes Želivku v důsledku rekonstrukce mostu. OOP_úplná_Přechodné_DZ.pdf (495209) DIO_BRZOTICE_-_final.pdf (2338558)

Zveřejněno 20.6.2016

 

Pozvánka na zesedání OZ dne 28.6.2016   Pozvánka na OZ.docx (15227)

 

Závěrečný účet obce Loket za rok 2015    Závěrečný účet 2015.pdf (6360782)

Zveřejněno 13.6.2016

 

Záměr směny pozemků Alberovice č.parc 750  loket001.pdf (150847)

Zveřejněno 12.6.2016

 

Záměr pronájmu pozemků kat.úz. Dobrovítova Lhota, kat.úz.Trpišovice. Loket041.pdf (143458)

Zveřejněno 12.6.2016

 

Vyhláška fin. úřadu. vyhláška.pdf (237397)

Zveřejněno 28.4.2016

 

Záměr prodeje pozemku v kat.úz. Loket  pozemek.pdf (95566)

Zveřejněno 20.4.2016

 

Kalkulace vodné a stočné za rok 2015 Vodak.pdf (464691)

Zveřejněno 20.4.2016

 

Návrh na prodej  části pozemku č. parc 1169/4 v Lokti:Loket1.pdf (91223)

Zveřejněno 11.3.2016

 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon:

ČJ - UZSVM_SBN_1289_2016-SBNH(1).pdf (125100)

Seznam.xlsx (21795)

Zveřejněno: 7. 3. 2016

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  Kačerov a Němčice  Digitalizace.pdf (236724)

Zveřejněno 25. 2. 2016

 

Návrh opatření obecné povahy "Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích" přechodná_úprava_OOP_CMS_Čechtice.pdf (259896)

Vyvěšeno: 15. 1. 2016

 

Návrh na směnu pozemku v kat.úz. Loket  zveřejněno 16.12.2015  Návrh.pdf (90751)

 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí:

ČJ - UZSVM_SBN_6447_2015-SBNH(1).pdf (125053)

Loket.xlsx (25350)

Vyvěšeno: 9. 12. 2015

 

Návrh rozpočtu  na rok 2016  zveřejněno : 26.11.2015  Kopie - Rozpočet na rok 2016.pdf (330040)

 

Návrh na prodej části  pozemku č.parc 470/9 v kat.úz. Loket Návrh na prodej pozemku.pdf (89375)

zveřejněno 20.8.2015

 

Oprava komunikací Loket zveřejněno 1.8.2015  Oprava komunikací Loket.pdf (683244)

 

Protipovodňové opatření Loket zveřejněno 1.8.2015  Protipovodňové opatření Loket.pdf (685592)

 

Návrh prodeje pozemků AlberoviceZáměr Alberovice.pdf (91611)

zveřejněno:1.7.2015

 

Návrh směny pozemků Loket  Záměr Loket.pdf (90791)

zveřejněno:  1.7.2015

 

Návrh  na prodej pozemku v kat.úz. Brzotice

Zveřejněno: 12.6.2015 Záměr.pdf (91432)

Sejmuto:

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Loket za rok 2014

Zveřejněno : 12.6.2015    Závěrečný účet Obce.pdf (2587786)

Sejmuto:

 

 

 

Návrh na prodej pozemku

Obec Loket tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. parc. 951/18 v k.ú. Hulice dle GP 52/2014 ze dne 30.6.2014 o výměře 386 m2.

Vyvěšeno 29. 12. 2014   Sejmuto 30. 1. 2015

Záměr 1.tif (736160)

 

Návrh na pronájem části pozemku č.parc. 1159 v kat.úz. Loket

Vyvěšeno : 18.9.2014       sejmuto :záměr 1.pdf (88761)