Pouťová mše svatá

22.07.2014 09:55

V neděli 20. července byla v Lokti P. Maximiliánem sloužena pouťová mše svatá. Hasiči položili věnec k památníku padlých vojáků u příležitosti 100. výročí 1. světové války. Poté následovalo pouťové veselí a posezení v Mostovně.

 

Do 1. světové války narukovalo z naší obce 39 mužů. Stalo se, že v chalupě nezůstal jediný hospodář. Do války odcházely otcové se svými syny, bratři, zeťové s tchány. Někteří z nich byli v zajetí v Rusku, v Srbsku, v Itálii.

Kronika obce uvádí: „Za války se vše rekvírovalo (obilí, dobytek, sláma, kovy). Každý musel všechno dáti. Nechati si směl jen 28 kg masa na osobu. Rodina vojína brala měsíčně s dítětem 25 Kč, se čtyřmi dětmi 150 Kč. Z nakažlivých nemocí objevil se v roce 1915 tyfus, na který umřelo ½ roku staré dítě nakažené od matky, která zůstala na živu. V roce 1918 řádila chřipka, nezemřel nikdo. S kapličky sňat byl zvon pro erár za 38 Kč, které složeny byly na děkanství v D. Kralovicích, které je obci vplatilo.“

Během první světové války padlo 6 vojínů a 4 na následky války zemřeli. Sdružení katolické mládeže v Lokti věnovalo na památku padlým vojínům křížek. Jejich jména jsou uvedena na pomníku.