Tříkrálová sbírka

07.01.2014 18:44

V sobotu 4. ledna se v našich obcích konala Tříkrálová sbírka. Tato sbírka je organizována Českou katolickou charitou a navazuje na tradici koledování na Tři krále. Charakter má celonárodní sbírky a jejím hlavním účelem je finanční pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka pobíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky a fotografie z jejího průběhu v našich obcích: