Bezděkov

Bezděkov se nachází u silnice Vlašim - Ledeč nad Sázavou v nadmořské výšce 442 m. Vesnice patřila k Horním Kralovicím a poporvé se připomíná roku 1544.

 

Po ustavení okresů v roce 1850 vesnice náležela k Městskému úřadu v Dolních Kralovicích. V té době ves měla 156 obyvatel a stálo v ní 20 stavení. Součástí Místního národního výboru Loket se Bezděkov stal v roce 1976, po zatopení Dolních Kralovic.

 

Na návsi stojí špýchar, na jehož hřebeni je věžička se zvonem. Najdeme tu i zajímavou kamenickou práci – velký kamenný kříž s litinovým Kristem.

(Převzato: PLEVA, Fr.: Toulky Vrchovinou.)

V (a) Na Bezděkově...