Brzotice

Brzotice leží v blízkosti dálničního nájezdu v Lokti, v nadmořské výšce 440 m. Poprvé se připomínají v roce 1352 stvrzovací listinou, vydanou císařem Karlem IV. Své jméno zřejmě získaly po jednom z kanovníků kapitoly vyšehradské, Brzotovi.

 

V roce 1436 Brzotice zastavil císař Zikmund Lucemburský rytíři Močihubovi z Horních Kralovic. Kolem roku 1450 kupuje vesnici společně s dalšími Mikuláš Trčka z Lípy, majitel Lipnice. Trčkové drželi Brzotice do roku 1547. V tomto roce je kupuje rytíř A. STrojetický ze Strojetic, který se stal majitelem i Dolních Kralovic. Vesnice prožívala stejnou histoii s tímto městečkem.

 

V roce 1869 zde žilo 236 obyvatel.  V roce 1900 měla vesnice obyvatel 274.

 

Brzotice se proslavily chovem a prodejem hus. Obchod založil v roce 1870 Emanuel Mendl, který se sem přistěhoval ze Studeného. Skupoval po celém okrese husy a po dokrmení je dovážel k prodeji do Prahy. Brzotičtí se zakrátko přidali a celá ves pěstovala husy na prodej.

 

Po druhé světové válce byli zemědělci nuceni ke vstupu do jednotného zemědělského družstva nebo státního statku. V roce 1956 došlo k provedení tak zvané socializace vesnice. V Dolních Kralovicích vznikl státní statek, ke kterému patřila i větší část půdy v Brzoticích.

 

Po zatopení Dolních Kralovic byly Brzotice přičleněny pod Místní národní výbor v Lokti.

 

Na návsi v Brzoticích je kaple, nově opravená v devadesátých letech. Za ní stojí v ohradní zdi původní kaplička z 19. století. Při silnici do nových Dolních Kralovic stojí kaplička z roku 1928, zasvěcená svatému Václavovi. Byla sem přenesena při stavbě této silnice. Na ní je připevněna pamětní deska občanům Brzotic, padlým v 1. světové válce.

(Převzato: PLEVA, Fr.: Toulky Vrchovinou.)

Brzotice