Kačerov

Kačerovské facebookové stránky

 

Kačerov se rozkládá západně od Lokte v nadmořské výšce 418 m. Poprvé se připomíná v roce 1548. Nachází se tu křížový kámen a vypráví se, že tu byl zabit husitský kněz při útěku z Keblova. Jméno vesnice vzniklo asi z osobního jména Kačer a znamená Kačerův (dvůr).

 

Ves patřila svobodníkům čáslavského kraje a je mladšího původu. V roce 1548 se zde připomíná majitel dvora Petr Kačerovský. V roce 1603 byl majitelem zdejšího dvora Jindřich Kamarét (Kamarýt). Dalším majitelem v tomto roce byl ještě Jan Kamarýt z Kačerova, který byl povýšen do šlechtického stavu. Kačerov se stal součástí Horních Kralovic. Po ustavení ledečského okresu patřil pod Obecní úřad v Němčicích. Od roku 1976 Kačerov spadá pod Obecní úřad v Lokti.

 

V roce 1869 měla vesnice 163 obyvatel. Zdejší děti chodily do školy v Dolních Kralovicích. Teprve po zřízení školy v Němčicích docházely tam.

 

V kačerově byla opravena kaplička a byl do ní zavěšen nový zvon. Vedle kapličky stojí litinový kříž na kamenném podstavci z roku 1889.

(Převzato: PLEVA, Fr.: Toulky Vrchovinou.)

Kačerovská náves...