Němčice

Němčice se nachází na břehu vodárenské předzdrže, utvořené na Sedlickém potoce. Poprvé se připomínají v roce 1318. Jméno vesnice pochází z osobního jména Němec.

 

Prvním majitelem vesnice byl Jan z Němčic. Ten přebýval v blíže nepopsané tvrzi. Ještě v roce 1900 se v části Suchý les nalézaly zbytky základů, o kterých místní lidé tvrdili, že jsou to základy tvrze. Dalším majitelem vesnice se stal v roce 1419 Václav z Němčic. Václav je uváděn v tomto roce v pozůstatcích Zemských desek Království českého. V letech 1441 a 1442 se zde uvádějí Petr a Zdislav z Němčic. Němčice byly svobodnickou vsí. Ve stavení č.p. 14 býval i svobodnický soud. Němčice patřily v roce 1533 k vlašimskému panství. Pod křivsoudovským panstvím jsou uváděny v roce 1654. Křivsoudovské panství zakoupil roku 1702 Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejna a připojil je k Dolním Kralovích. Po roce 1850 zde vznikl obecní úřad.

 

V roce 1900 žilo v Němčicích 247 obyvatel.

 

Jednotřídní obecná škola vznikla v Němčicích v roce 1912. Pro malý počet dětí byla však škola později zrušena.

 

V roce 1976 byla obec připojena pod nově vzniklý Místní národní výbor v Lokti.

 

Na návsi stojí kaplička, postavená v roce 1992. Pod školou stojí litinový kříž na kamenném podstavci z roku 1872.

(Převzato: PLEVA, Fr.: Toulky Vrchovinou.)

 

Němčice