Radíkovice

Radíkovice se nachází těsně nad přehradním jezerem Želivka v nadmořské výšce 355 m. První záznamy jsou z roku 1386.

 

Ve čtrnáctém století zde stávala tvrz. V té době zde sídlili panošové Pešek Čber a Albert z Radíkovic. Po něm se na tvrzi připomínají v roce 1407 dva panošové, bratři Jan Čber a Hynek z Radíkovic. Oba podporovali kostel v Hrádku Odranec poskytováním desátků. Jan Čber z Radíkovic se připomínám také v roce 1433 jako hejtman na hradě Štěpánově. Přes sto let pak nebylo o vsi žádných zpráv.

 

Dalším známým majitelem Radíkovic se stal v roce 1550 Fridrich Lukavecký z Lukavce. V té době se však uvádí zdejší dvůr jako pustý. Nový majitel připojil Radíkovice ke Všebořicím. S nimi pak prožívaly společné dějiny do roku 1626. V tomto roce je prodala Marie Anna Lukavecká, rozená z Komárova, Jindřichu Mitrovskému z Nemyšle. Postupně Radíkovice patřily k Lukavci, Vlastějovicím, Dolním Kralovicím. Po zřízení Obecního úřadu ve Všebořicích připadly Radíkovice pod něj.

 

V roce 1869 zde žilo 43 obyvatel, kteří se živili převážně prací v zemědělství.

 

Školní děti z Radíkovic docházely pěšky do školy v Dolních Kralovicích. Když došlo v roce 1879 ke zřízení školy ve Všebořicích, byly přiděleny do této školy. Po vzniku Místního národního výboru Loket v roce 1976 byla vesnička připojena pod něj.

(Převzato: PLEVA, Fr.: Toulky Vrchovinou.)

Radíkovice