Významná výročí v roce 2018

50 let MARCELA DYNDOVÁ VŠEBOŘICE
  PETR GREGOR LOKET
  JINDŘIŠKA KŘIŠTOVÁ LOKET
  LENKA MACHÁČKOVÁ ALBEROVICE
  MILAN PSOTA LOKET
  LUBOŠ RYŠAVÝ RADÍKOVICE
  ZBYŠEK SMÍTKA VŠEBOŘICE
  EVA SMÍTKOVÁ VŠEBOŘICE
       
60 let JOSEF HOFMILER VŠEBOŘICE
  JOSEF KADLEČEK NĚMČICE
  LADISLAV KLETEČKA ALBEROVICE
  VLADIMÍR LAPÁČEK VŠEBOŘICE
  MILUŠE LAPÁČKOVÁ VŠEBOŘICE
  ZDEŇKA MENDLOVÁ BRZOTICE
  VLASTIMIL NOVÁK VŠEBOŘICE
  MILOSLAVA PTÁČKOVÁ KAČEROV
  JOSEF STEJSKAL BRZOTICE
       
70 let MARIE BABKOVÁ ALBEROVICE
  JOSEF BŘEZINA VŠEBOŘICE
  MARIE CINEROVÁ BRZOTICE
  JAROSLAVA KONČELOVÁ BEZDĚKOV
       
80 let FRANTIŠEK ČERNÝ NĚMČICE
  JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ VŠEBOŘICE
  ANTONÍN MYSLIVEČEK BRZOTICE
  FRANTIŠEK PIKAL LOKET
       
81 let MARIE BROŽOVÁ NĚMČICE
  MARIE MORAVCOVÁ LOKET
  JARMILA VLKOVÁ RADÍKOVICE
  JARMILA VRBICKÁ LOKET
       
82 let KAROLINA MAREŠOVÁ ALBEROVICE
  HELENA ŠTECHEROVÁ VŠEBOŘICE
       
83 let VÁCLAV POSPÍŠIL LOKET
  ANEŽKA SMÍTKOVÁ VŠEBOŘICE
  VÁCLAV VLK RADÍKOVICE
       
86 let MARIE LANGROVÁ VŠEBOŘICE
  JAN MORAVEC LOKET
       
87 let JIŘINA MARUŠÁKOVÁ BRZOTICE
  RŮŽENA MORAVCOVÁ LOKET
       
88 let JITKA HRYCHOVÁ RADÍKOVICE
  FRANTIŠEK VAŇKÁT VŠEBOŘICE
       
89 let MILADA RŮŽKOVÁ VŠEBOŘICE
       
91 let FRANTIŠEK SMÍTKA VŠEBOŘICE
       
92 let DAGMAR BŘEZINOVÁ BRZOTICE
  ANEŽKA PIKOVÁ BRZOTICE
       
93 let JIŘINA ŠEJSTALOVÁ RADÍKOVICE