Rozloučení s panem Miroslavem Macháčkem, místostarostou obce

Vážení spoluobčané,

s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o nenadálém úmrtí místostarosty obce pana Miroslava Macháčka, který zemřel 26. 2. 2015. Dovolte mi, abych se o této smutné události zmínil i na tomto místě.

Pan Miroslav Macháček pracoval jako místostarosta obce Loket několik volebních období. Patřil k velmi obětavým  a spolehlivým  členům obecního zastupitelstva a  své úkoly plnil s jemu vrozenou důsledností a odpovědností.  V tomto byl velmi platným a uznávaným člověkem. Toto je patrné i z výsledků voleb za jeho působení na Obecním úřadě v Lokti.

S odchodem pana Miroslava Macháčka Obec Loket ztrácí velmi dobrého, poctivého, svědomitého a oblíbeného člověka a občana. Dovolte mi, abych mu na tomto místě za jeho práci poděkoval. Já jsem si ho nesmírně vážil jako místostarosty obce a především jako člověka. Byl pro mě velkou oporou.

Mirku, moc Ti za všechno děkuji jménem svým i jménem všech občanů celé obce Loket.

Světem prošel jako dobrý člověk,

čím byl svým, to ví  jen ti,

co jej ztrácejí.