Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí.