Výlukové jízdní řády, Arriva, Východní Čechy

Dovolte mi tímto upozornit na výlukové jízdní řády linek 350970,600640,600120,600580 (pouze sp. 9) s platností od 27.6. do 30.11.2016, uzavírka mostu Želivka-Švihov.

Vzhledem k tomu, že se jedná o douhodobou uzavírku s dlouhou objízdnou trasou, jsou velké změny v obslužnosti jednotlivých zastávek a velké časové změny.

Zároveň mi dovolte upozornit na linku 600640 sp.2,6   -   dojezd do Ledče n.S.  je opožděn na 8:15 h. Protože se jedná o přepravu dětí do školy, bylo jednáno s objednavatelem dopravy o zajištění náhradního spojení s dodržením času dojezdu na začátek školního vyučování. Termín řešení je stanoven na nový školní rok.  Bohužel od 27.6. do 30.6.2016 přijedou děti do školy se zpožděním. 

JÍZDNÍ ŘÁDY BUDOU VYVĚŠENY NA OZNAČNÍCÍCH.

S pozdravem,

Ing. Dagmar Málková,

obchodní manager