SDH Loket

Facebookové stránky SDH Loket.

 

Sbor dobrovolných hasičů v Lokti byl založen 4. září 1942. Velitelem se stal Karel Čech. V následujících zimních měsících všech 18 bratrů navštěvovalo každé pondělí zimní školu v hostinci u Jankovských, kde seznamovali s požární ochranou.

 

Z výtěžku dvou sehraných divadelních představení, (3. 410, 50 Kč), byly pořízeny hadice a 10 pracovních stejnokrojů. Hasiči z Dolních Kralovic darovali hasičům z Lokte po válce ruční stříkačku. Každou první neděli v měsíci tak loketští hasiči prováděli cvičení, aby se se stříkačkou naučili zacházet.

V roce 1951 byl Sbor dobrovolných hasičů přejmenován na Místní hasičskou jednotu.

 

Členové hasičské jednoty vykonali mnoho práce pro zvelebení obce – vyčištění rybníka, oplocení kapličky, stavba požární zbrojnice, autobusové čekárny, celkové úpravy návsi. Zároveň také prováděli preventivní prohlídky komínů stavení. Postupně se vybavili požární výstrojí a výzbrojí. Odebírali časopis Požární ochrana.

 

V roce 1976 úspěšně zasáhli při požáru místní prodejny.

 

Sbor dobrovolných hasičů Loket svou organizací výrazně přispíval ke kulturnímu životu obce – pořádal taneční zábavy, dětské karnevaly a zájezdy. Každoročně se zúčastňuje okrskové soutěže, kde obsazuje přední místa.

 

V srpnu 2012 bylo založeno družstvo žen a družstvo dětí. Aktuálními členkami družstva žen jsou: Markéta Brzoňová, Veronika Březinová, Hana Ouřadová, Věra Psotová (starší), Hana Vítová, Lucie Brzoňová a Jana Nováková (se střídají) a Tomáš Blažejovský. Jejich první účastí na hasičské soutěži byly Vlastějovice (srpen 2012), letos obsadily v Němčicích 1. místo.

 

(Kronika obce Lokte a Hasičská kronika)