SDH Všebořice

Dobrovolný hasičský sbor byl ve Všebořicích založen 1. února 1912. Vstoupilo do něho 39 členů. Starostou byl zvolen František Motyčka a velitelem Alois Staněk. Obec zakoupila ruční stříkačku a výzbroj. V červnu byla stříkačka vysvěcena děkanem P. Vilémem Chmelíčkem z Dolních Kralovic. Kmotrou stříkačky se stala choť lesmistra a ředitele panství Flora Wagnerová. Hasičskou zbrojnici si hasiči postavili naproti statku. Všebořický sbor se stal krátce po svém založení i členem dolnokralovické župy. Za první světové války zahynuli dva všebořičtí hasiči Josef Vladyka a Antonín Rejhan.

V roce 1940 sbor zakoupil motorovou stříkačku a sto metrů hadice od firmy Bohumil Mára – Lázně Poděbrady. Hasičský sbor je dodnes činný a těší se přízni obyvatel. V roce 1998 byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice.

(Převzato: PLEVA, Fr.: Toulky Vrchovinou.)