Menu
Obec Loket
Obec Loketokr. Benešov

SDH Brzotice

Bernartice 2007

Více o SDH Brzotice

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Brzoticích

V roce 2009 jsme si připomněli 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Brzoticích. Jeho počátky se datují k 15. květnu 1909, kdy byla zakoupena ruční stříkačka, tažená koňským spřežením s možností přepravy hasičské obsluhy. Výstroj stříkačky byla kompletní, včetně pevné i přenosné svítilny, navijáku a zatěžovací vodní nádrže. Ruční madla poskytovala možnost pohodlné obsluhy stříkačky až osmi muži. Členové hasičského sboru dobrovolně přijímali přísný organizační a pracovní řád. Souvisel s ním morální kodex, že při vypuknutí živelné pohromy nebo jiného obecného ohrožení majetku jsou povinni účastnit se záchranných prací. K přijatým stanovám patřila povinná účast při pohřbech členů hasičského sboru a jejich rodinných příslušníků ve slavnostním ustrojení. Pro všechny členy byla také závazná účast na konání církevních průvodů, oslav a svátků v rámci okrsku. Za nedodržení ustanovení nebo odmítnutí pokynu či rozkazu velitele hrozilo členovi vyloučení ze sboru. Obec Brzotice zakoupila sboru pracovní obleky. Nosit je mimo hasičskou činnost bylo přísně zakázáno. Každý člen byl zavázán, že při vystoupení nebo vyloučení ze sboru oblek ihned odevzdá čistý a nepoškozený. Obec také zakoupila látku na ušití vycházkových stejnokrojů. Ušití slavnostní uniformy si platili jednotliví členové sami bez nároku na náhradu při vystoupení ze sboru. Ostatní výstroj, tj. opasky, sekerky a ochranné přilby obdržel každý člen ze společného fondu do používání a řádného ošetřování. Na prostranství blízko rybníků I. a II. byla postavena požární zbrojnice tak, aby bylo možné ručně přenést stříkačku na obě strany.

Hasičská stříkačka byla posvěcena v neděli 30. května 1909 v Brzoticích. Kmotrami jí byly Františka Zelenková a Antonie Zíková. Na tento slavnostní den byla do Brzotic svolána valná hromady župy Dolnokralovické.„Sjelo se hasičstva a veškerého lidu tolik, což nikdy Brzotice neviděly a  možná tolik viděti nebudou. Naši stříkačku světil veledůstojný pán Chmelíček a udělil proslov obecenstvu a hasičům a stříkačce hojného požehnání Božího. Po svěcení se šlo s hudbou do Jindrové zahrady, kde hasiči z celé župy měli valnou hromadu, koncert a veselici."  Tím byla činnost Sboru dobrovolných hasičů v Brzoticích zahájena. Prvním starostou sboru byl zvolen pan Zelenka, č. 9 a velitelem pan Zíka F., č. 12. Práce zakládajících členů byla vytrvalá a obětavá.   V roce 1909 přistoupilo k hasičskému sboru v Brzoticích 12 členů. K těmto zakládajícím členům postupně přibývali členové mladší. Během prvních třiceti let své činnosti měl sbor průměrně 17 členů. Činnost sboru byla přísně sledována kontrolními orgány a členy okrsku, hlavně župy Dolnokralovické. Za účelem akceschopnosti sboru byl dodržován řád nejméně dvou pořadových (pochodových) cvičení a nejméně jednoho cvičení v obsluze stříkačky. Tato cvičení byla vždy kriticky hodnocena na valných hromadách.

Činnost sboru v letech 1909 - 1914

První zásahy brzotického sboru jsou zaznamenány v roce 1910: při dvou požárech v Brzoticích, dvou v Lokti a jednom ve Stříteži. Zásah brzotického sboru byl při nich vysoce ceněn. Sbor se účastnil několika výjezdových cvičení v Bezděkově, v Lokti, v Bernarticích a v Dolních Kralovicích. Byl také na svěcení a předání stříkačky v Tomicích a v Keblově.

Činnost sboru v letech 1914 - 1918

V roce 1915 došlo ke snížení činnosti hasičského sboru. Aktivity sboru nebyly zastaveny, ale z důvodu válečného nasazení nemohly být rozvíjeny. Všichni procvičení hasiči byli na frontě 1. světové války. V obci tak byli přítomni jen starci, ženy a děti. Dne 3. 7. 1917 v dopoledních hodinách vypukl v Brzoticích požár, který se doškovými střechami za silného větru rychle šířil. Za oběť mu padlo 6 popisných čísel. Stříkačku obsluhovaly ženy.

Činnost sboru v letech 1919 – 1939

Členové hasičského sboru, kteří se vrátili z fronty, pokračovali v činnosti ve sboru. Pravidelně se zúčastňovali pietních vzpomínek našich bojovníků za národní svobodu. Sbory dobrovolných hasičů plnily úlohu nejen ochránců zdraví a majetku obyvatel, ale také úlohu vlasteneckou a kulturní. Sbor dobrovolných hasičů v Brzoticích pořádal hasičské plesy, na které měla veřejnost kladný ohlas. Zástupci sboru byli delegování na slavnosti, výročí a různá politická shromáždění k odhalování pomníků a desek padlým vojínům v první světové válce. Velké účasti hasičů bylo zaznamenáno v roce 1929 při svěcení kaple a pamětní desky Mendlovy kapličky.

Činnost sboru v letech 1940 – 1945

V tomto údobí zasahovalo do činnosti sboru politické dění v tehdejším protektorátu. Funkcionáři hasičských sborů, župní vedoucí a okrskoví činitelé byli zatýkáni. Vedlo to ke stagnaci a pasivní rezistenci všech sborů. Depresivně to působilo i na místní funkcionáře. Veškerá moc a odpovědnost byla převedena okresními hejtmany na obecní úřady, tedy starosty obcí, s povinností zajišťovat stálé noční hlídky. Činnost pracovního výboru a velitele se snížila na nutnou formálnost. V roce 1946 vznikl požár u pana Němce, č. 38. Byla při něm patrná nízká výkonnost brzotické ruční stříkačky oproti motorové stříkačce o třech proudech hasičského sboru z Dolních Kralovic. Od této události začalo úsilí brzotického hasičského sboru o zakoupení motorové stříkačky.

Činnost sboru v letech 1946 – 2009

Od roku 1953 členové sboru provádí preventivní prohlídky v soukromých a veřejných budovách. Každý rok se v červnu zúčastňují okrskových námětových cvičení.  V roce 1955 vznikl v ranních hodinách požár v č. 20. Pro obsluhu stříkačky byl v obci nízký počet mužů. Znovu se tak objevila nutnost pořízení motorové stříkačky. Velkého úspěchu zaznamenal sbor v roce 1959, kdy zvítězil v soutěži bezmotorových stříkaček v okrskovém kole v Dolních Kralovicích a v okresním kole ve Světlé nad Sázavou. Protože kategorie bezmotorových stříkaček do krajského kola nepokračovala, družstvo dále nepostupovalo. Za vítězství v soutěžích a jeho další činnost byla sboru v roce 1959 přidělena od Okresního výboru požární ochrany v Ledči nad Sázavou motorová stříkačka s kompletním vybavením. V rámci kulturní činnosti sbor pořádal taneční zábavy a oslavy 1. máje. V roce 1962 začala rekonstrukce požární zbrojnice. Dokončena byla v roce 1972. V roce 1971 došlo v nedělních odpoledních hodinách zásahem blesku k požáru rodinného domu Rudolfa Jindry. Místní hasičský sbor zde pohotově zasáhl. V roce 1989 se v Brzoticích konala okrsková soutěž hasičských družstev při příležitosti 80. výročí založení místního hasičského sboru.

Sbor zajišťuje údržbu hasičské zbrojnice a požárních strojů. Formou brigády se podílí na úpravě a zvelebení obecních prostranství. V nedávné době také proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice.

(Hasičská kronika)

Datum vložení: 21. 10. 2021 19:23
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2021 19:27

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 9. 2023
oblačno 24 °C 12 °C
pátek 29. 9. zataženo 25/13 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 17/10 °C
neděle 1. 10. polojasno 19/8 °C

Svátek

Svátek má Václav